Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for Electronic Evidence in Criminal Matters

 

Międzynardowa konferencja Tel Sec, organizator Orange SA, Warszawa, 17-18 października 2018 r. Prof. M. Rogalski wygłosił referat wprowadzający

 

 

<< wróć