Krzysztof Kawałek

Krzysztof jest radcą prawnym o wieloletnim doświadczeniu we wszechstronnej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i w zarządzaniu ryzykiem prawnym i regulacyjnym. Od 1997 r. związany jest z branżą telekomunikacyjną. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, IT, ochrony konkurencji i konsumentów, administracyjnym, postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.

Krzysztof był radcą prawnym w Departamencie Prawnym w Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska S.A.). Posiada kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu departamentem prawnym i regulacyjnym, pełnił funkcję Dyrektora Pionu Spraw Prawnych i Regulacji dyrektora PTK Centertel sp. z o.o. (obecnie Orange Polska S.A.)

Jest współautorem Komentarza do ustawy Prawo telekomunikacyjne

Krzysztof ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 r., był stypendystą programu Tempus/Erasmus na Wydziale Praw Uniwersytetu w Utrechcie w 1993 r., zdał egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 1997 r.

Posługuje się językiem angielskim.