Prawo pracy

  • Przygotowywanie i analiza dokumentacji wewnętrznej z zakresu prawa pracy (m.in. umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania)
  • Doradztwo w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy, w tym także w związku z restrukturyzacjami
  • Udział w negocjacjach układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz radami pracowniczymi
  • Doradztwo w zakresie kontraktów menedżerskich, tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę i kontraktach menedżerskich, a także odrębnych umów o zakazie konkurencji
  • Reprezentacja w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy i kontraktów menedżerskich